BRBS Recycling

Update Pilot brandverzekering

Een brand kan de passie wat ondernemers voor hun bedrijf voelen in één klap verwoesten. Het is één van de grootste nachtmerries voor ondernemers. 's Nachts wakker liggen van een eventuele brand of wakker liggen van de kosten die een brandverzekering met zich mee brengt.

De initiatiefnemers van de pilot brandverzekering; SAA Verzekeringen, Burghgraef van Tiel, Oodit, Scharenborg bedrijfsverzekeraars en BRBS Recycling zijn van mening dat een verzekering voor zoiets destructiefs voor iedere ondernemer toegankelijk moet zijn.

De verzekerbaarheid van een recyclingbedrijf blijft een heikel punt. Verzekeraars staan niet direct te springen om bedrijven in een branche te verzekeren waar het risico op brand vele malen hoger ligt dan in andere branches. Uit de pilot voortgekomen data toont aan dat het aantal branden binnen de recyclingbranche in de afgelopen jaren is verminderd. “Door de pilot hebben we data kunnen verzamelen, data die belangrijk is voor de verzekeraars”, aldus Jurjen Burghgraef.

Naast een milde zomer is de belangrijkste reden hiervoor het inzetten van detectie- en preventiemiddelen. Over dat laatste heeft de branche controle en door het op de juiste plek installeren van deze detectiemiddelen kan de kans op brand sterk verminderd worden. Zijn preventiemiddelen de sleutel naar het verzekerbaar maken van een brandverzekering?

Die vraag is niet direct te beantwoorden, aangezien het binnen de recyclingbranche gaat om verschillende risicofactoren. Zo heeft een papierrecycler een grotere kans op brand dan een puinbreker, moet er gekeken worden naar de aanwezigheid van detectiemiddelen en dienen verzekeraars daarbij onderscheid te maken tussen (potentiële) buiten en binnen branden.

De oorzaak van de brand is in sommige gevallen lastig te achterhalen. Batterijen zijn vaak de boosdoener en worden inmiddels steeds sneller gedetecteerd. Wanneer spreekt men van een brand? Een voorbeeld: er is een brand in een container met potentieel uitslaan gevaar. Deze wordt naar een open terrein gebracht om het overslaan naar het pand te voorkomen. Dit zou dan een beheersbare situatie betreffen. De schade blijft beperkt tot de container en de inhoud.

Uit de pilot blijkt wel weer dat de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van branden geenszins alleen bij de recyclers ligt. De gehele keten dient hier aansprakelijk voor te zijn. De consument voor het juist scheiden van afval, de recycler voor het treffen van de juiste preventiemaatregelen en detectiemiddelen, de toezichthouders voor het juist uitvoeren van de risico inventarisatie en kwaliteitschecks en de verzekeraars voor het haalbaar maken van verzekeren tegen brand. Echter ligt het risico en de kosten voor de verzekering momenteel nog bij de recyclers.

Om dit te veranderen zullen de initiatiefnemers van de pilot brandverzekering vervolgstappen nemen. Deze zullen vooral gericht zijn op het onderscheid maken van verschillende risicofactoren met betrekking tot bedrijfsprocessen, grondstoffen en het om de tafel gaan zitten met verschillende verzekeraars.