Duurzaam grondstoffengebruik en CO2-reductie

Wetenschappelijke studie naar voordelen van recycling
Om een doorbraak in denken te bewerkstelligen heeft de Universiteit Utrecht in opdracht van koepelorganisaties van afval- en recyclingbedrijven en milieuorganisaties, de studie 'Saving materials' gepresenteerd.
Op 8 september 2010 is het eerste exemplaar van dit rapport in Perscentrum Nieuwspoort aangeboden aan Prof. Dr. H.H.F. Wijffels.

Uitgaande van deze studie dient Nederland:

  • Meer in te zetten op preventie en recycling om te komen tot duurzaam afvalbeheer.
  • Te kiezen voor een integrale benadering van alle afvalstromen waarbij ingezet wordt op een zo hoogwaardig mogelijk gebruik van teruggewonnen grondstoffen om het grote potentieel van energiebesparing en CO2 reductie te realiseren.
  • In dit kader ook de problematiek van de overcapaciteit aan afvalverbranders aan te pakken en in het bijzonder de afvalverbranders met relatief laag energierendement.

“Kansen benutten, Recycling in CO2 perspectief
Op 28 oktober 2008 heeft BRBS Recycling de vaste kamercommissie VROM haar recent uitgebrachte studie aangeboden in de vorm van een petitie.
In het door BRBS Recycling uitgebrachte studie “Kansen benutten, Recycling in CO2 perspectief” (Report in English available) wordt een toekomstbeeld geschetst op het gebied van recycling, waarmee:

  • meer dan 4 Mton CO2 per jaar gereduceerd wordt; dit is bijna 10% van de doelstelling van de sector Industrie / Elektriciteit voor het jaar 2020;
  • meer dan 50 PJ energie uit niet recyclebaar restafval benut kan worden;
  • er circa 2,5 Mton meer grondstoffen uitgespaard kunnen worden;
  • Nederland een waardevol exportproduct in kennis en kunde op het gebied van recycling en afvalbeheer in handen krijgt.

Ger Koopmans (CDA), voorzitter van de vaste kamercommissie VROM gaf aan:
"Het visiedocument komt op een goed moment. Binnenkort staan onderwerpen als 'Schoon en Zuinig' en LAP-2 op de politieke agenda's. Als dit visiedocument ons handvatten biedt om te sturen, zullen wij daar zeker gebruik van maken."
Enkele andere kamerleden reageerden als volgt:
Esmé Wiegmans-van Meppelen Scheppink (CU), "De hoeveelheid afval moeten wij beperken. Als wij daar vervolgens ook nog eens nuttige dingen mee kunnen doen, is dat een pré. We moeten dan ook voorkomen door sturing verkeerde dingen te doen."
Helma Neppérus (VVD), "Heffingen hebben niet bepaald mijn voorkeur, maar recycling en reductie van CO2 draag ik een warm hart toe."
Antoinette Vietsch (CDA), "Afvalverbranding in combinatie met energie
terugwinning is een goede zaak, maar dan moet je er wel uithalen wat erin zit. Met het merendeel van de oudere verbrandingsinstallaties lukt dat echter
niet meer."
 
Overheidssturing is noodzakelijk
De stortbelasting op recyclebare materialen uit de negentiger jaren heeft uitstekend gewerkt.
Hetis nu tijd om de op één na onderste sport van de Ladder van Lansink te
ontmoedigen. Met een verbrandingsheffing op afvalverbrandingsinstallaties kan het gevaar van een overcapaciteit het hoofd geboden worden en zal recycling worden aangemoedigd. In diverse andere Europese landen wordt reeds gewerkt met een verbrandingsheffing met dito resultaat.


Rapport Saving Materials
Petitie Kansen benutten in CO2 perspectief
Rapport Naar duurzaam grondstoffenmanagement - Recycling als voorportaal