Informatie kwartaalmagazine BEwerken

Redactieformule
BEwerken is een kwartaalmagazine van BRBS Recycling, Branchevereniging Breken en Sorteren. Het magazine is een kennisplatform voor de afval- en recyclingsector, waarin technische en maatschappelijk relevante ontwikkelingen worden behandeld. Daarnaast is BEwerken eveneens opiniërend, wat betekent dat ook van BRBS Recycling standpunten afwijkende meningen worden opgenomen.
Terugkerende elementen in het magazine zijn onder meer korte nieuwsberichten leden/donateurs, de column van het Recycling Forum, een juridische bijdrage, de FIR en RecypediA en de kalender.
BEwerken verschijnt elk jaar in maart, juni, september en december.

Advertenties en BEmerken
BEwerken biedt toeleveranciers, afval- en recyclingbedrijven, adviesbureaus, bedrijven uit de maakindustrie, overheidsinstanties en organisatoren van evenementen de ruimte om in het magazine te adverteren. Tevens wordt adverteerders in BEmerken de ruimte geboden om korte nieuwsberichten te publiceren.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Mooijman Marketing & Sales dm@mooijmanmarketing.nl

Bereik
BEwerken wordt vier maal per jaar uitgegeven en verspreid onder alle stakeholders in de afval- en recyclingsector. Het magazine ligt bij bijna alle recyclingbedrijven, toeleveranciers van de afval- en recyclingindustrie, op de kantoren van bijna alle overheidsinstanties van het rijk, waterschappen, provincies en gemeenten en wordt naar veel andere geïnteresseerde en gerelateerde bedrijven en instanties gestuurd. Hierdoor lezen in totaal meer dan 10.000 professionals in de afval- en recyclingsector het magazine BEwerken.
BEwerken wordt zeer gewaardeerd om haar inhoudelijkheid en actuele onderwerpen. Tevens staat het magazine inclusief advertenties op de website van BRBS Recycling.

Abonnement
Ieder die werkzaam is in de afval- en recyclingsector of op een andere wijze direct of indirect bij de afval- en recyclingsector betrokken is, kan in aanmerking komen voor een kosteloos abonnement op BEwerken. Voor meer informatie kunt u terecht bij info@brbs.nl