Kwaliteit - BRL, CPR en KOMO

Publicaties

Recyclinggranulaat - een goed kwaliteitsproduct


Het boekje Recyclinggranulaat - een goed kwaliteitsproduct is vanaf december 2023 verkrijgbaar. Dit boekje is ontstaan uit een reeks artikelen die zijn geschreven voor het blad BEwerken. Het boekje gaat over recyclinggranulaat dat wordt verkregen uit de bewerken van steenachtig afval. Hoeveelheden, ...
Breken Recycling Grondstoffen Publicaties

Instructie korrelverdeling


Korte introductie: BRBS Recycling heeft een instructiefilmpje ontwikkeld voor de uitvoering van de korrelverdeling op recyclinggranulaten. Doel is dat lidbedrijven van BRBS Recycling na het zien van dit filmpje de korrelverdeling zelfstandig kunnen uitvoeren. Het filmpje is belangeloos door Normec L...
Breken Grondstoffen Publicaties

Instructie samenstelling


Korte introductie: BRBS Recycling heeft een instructiefilmpje ontwikkeld voor de uitvoering van de samenstellingsproef op recyclinggranulaten. Doel is dat lidbedrijven van BRBS Recycling na het zien van dit filmpje de samenstelingsbepaling zelfstandig kunnen uitvoeren. Het filmpje is belangeloos doo...
Breken Grondstoffen Wetgeving

Bouwproductenverordening en certificatie


BRL 2506 is in 2017 herzien en per 1 juli 2013 is de Bouwproductenverordening definitief in werking. Beide hebben consequenties voor de kwaliteitsborging en documentatie rond bouwproducten. De meeste producten uit de recycling van puin vallen sinds 2004 onder de verplichtingen van de Bouwproductenve...
Breken Grondstoffen Wetgeving

CE-markering


Sinds 2004 is de CE markering voor korrelvormige bouwstoffen verplicht. Een bedrijf dat deze bouwstoffen in het handelsverkeer brengt is verplicht deze markering aan te brengen. In 2013 is deze regelgeving vervangen door de Construction Products Regulation. Dit is rechtstreeks werkende regelgeving w...