REACH, Echa

Europese regelgeving

Steeds meer Europese regels en richtlijnen bepalen de nationale regelgeving.
Afvalrichtlijn, stortrichtlijn, waterrichtlijn, REACH, EVOA, IPPC, E-PRTR, Eural en End-of-Waste zijn enkele voorbeelden.
BRBS Recycling oefent via lidmaatschap van FIR invloed uit op deze stortvloed aan regels. Omdat Nederland een vooraanstaande positie heeft in de recyclingwereld, is het van belang deze ontwikkelingen met de juiste informatie te voeden.

Op de ledensite zijn van de meeste onderwerpen dossiers te vinden.

REACH
BRBS Recycling heeft in een vroeg stadium inzake REACH het standpunt ingenomen dat recyclinggranulaat niet voor REACH in aanmerking zou moeten komen, ook al is het geen afval meer.
In maart 2010 is door ECHA het standpunt "REACH, afval en herwonnen stoffen" gepubliceerd. Hierin wordt bevestigd dat recyclinggranulaten uit bouw- en sloopafval als 'article' kunnen worden beschouwd. Dit houdt in dat de verplichtingen van REACH niet op recyclinggranulaat rusten.


BRBS standpunt inzake REACH
ECHA standpunt REACH