Sorteren

Sorteerbedrijven bewerken vooral bouw-, renovatieafval en droog bedrijfsafval. Uit deze afvalstromen worden deelstromen geselecteerd die meestal na een verdere opwerking nuttig kunnen worden toegepast. Voorbeelden zijn hout (productie spaanplaat of brandstof), metalen, kunststoffen (diverse soorten buismaterialen), puin en secundaire brandstoffen. De onderwerpen die van belang zijn voor de sorteerleden van BRBS Recycling zijn de volgende:
  • Behoud van de voorkeursvolgorde voor recycling.
  • Inzet hoogcalorische materialen uit bedrijfs-, bouw- en sloopafval als secundaire brandstoffen.
  • Opstellen nieuwe regeling in plaats van Certiva (productcertificatie voor sorteerbedrijven?).
  • Asbest- en kwartsstofproblemen in goede banen leiden voor de bedrijven.
  • Promoten van het sorteerbedrijf als logistiek centrum van afvalstoffen.
  • Inperken van administratieve lastendruk.