BRBS Recycling

Hoe hoog leg jij de lat?

Per 1 januari 2022 zijn bedrijven die de Governance code “veiligheid in de bouw” hebben ondertekend of werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven, verplicht om gecertificeerd te zijn voor de veiligheidsladder / Saftey Culture Ladder. Hierdoor is de vraag naar certificering voor de Safety Culture Ladder explosief gestegen. Deze vraag is dan ook momenteel groter dan het aanbod, waardoor de bedrijven die deze certificaten uitgeven in een snelkookpan zijn beland. 

Wij spraken Arjen Werkmeester Commercieel Directeur Normec Certification over de gang naar certificering volgens de Safety Culture Ladder (SCL), de vereisten en de gevolgen voor dergelijke bedrijven en onderaannemers.

De Safety Culture Ladder, voorheen de Veiligheidsladder, meet en stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen van medewerkers. Met als doel: het terugdringen van het aantal onveilige situaties én minder incidenten als gevolg daarvan.

Arjen Werkmeester: “Momenteel zijn er landelijk circa 500 bedrijven gecertificeerd, terwijl dat er al zo’n 1500 zouden moeten zijn. We zien de afgelopen maanden een grote toename in de vraag naar deze certificering. Bedrijven lijken ineens wakker te zijn geworden, want de verplichting vanuit de Governance code dat men voor 1 januari gecertificeerd dient te zijn is al heel snel!

Het verschil met bijvoorbeeld een ISO 9001 certificering is dat deze niet uitgaat van een procedures, formulieren, bewijslast en aantoonbaarheid. Tijdens de audit voor de SCL wordt enkel op basis van interviews uitgevoerd. De auditoren zijn altijd met een koppel (2 personen) en interviewen verschillende medewerkers van het bedrijf op alle niveaus van uitvoering tot directie en omgekeerd.

Valkuilen die wij tegenkomen bij de uitvoering van audits voor de SCL zijn onder andere de vraagstelling voor werknemers in het self-assessment dat dient te worden uitgevoerd. Dit self-assessment is voor sommige medewerkers moeilijk te begrijpen wat er exact met de vraag bedoeld wordt. Het is dan ook verstandig dat een medewerker die vragen goed begrijpt of toelichting kan geven over de vraag de medewerkers hierin begeleid. Belangrijk is dat men het antwoord “ik weet het niet” probeert te vermijden, dit antwoord resulteert direct in een score van nul punten, wat kan leiden tot een uiteindelijke toekenning van een lagere trede.

Daarnaast is een valkuil dat het interview dat gehouden wordt met een directie, niet aansluit bij de werkelijkheid. Uitvoerende medewerkers ervaren of geven andere antwoorden dan de directie.Ook de directie speelt een belangrijke rol in het verstrekken van een realistisch beeld. Onze oproep is dan ook, schets geen beeld hoe je het graag voor je ziet, maar hoe het daadwerkelijk is. Hoe meer het afwijkt van de input van het personeel, hoe groter de kans dat je op een lagere trede wordt gecertificeerd.”

Het mooie van het behalen van een SCL certificaat is, volgens Arjen Werkmeester, dat dit echt een team-prestratie is. “De gehele organisatie heeft een rol tijdens de audit en is ook betrokken bij de audit. Het resultaat kan ook alleen behaald worden als er een collectief sfeer binnen de organisatie heerst. Veiligheidsbewustzijn moet en kan alleen door de gehele organisatie worden uitgestraald”

De vijf treden van de Safety Culture Ladder

De treden van de Safety Culture Ladder zijn genummerd van 1 tot en met 5. Elke trede staat voor een bepaald niveau van veiligheidsbewustzijn, respectievelijk: pathologisch, reactief, berekenend, proactief en vooruitstrevend.

Bij Normec Certification hebben we 14 auditors, waarvan zo’n 4 a 5 tot de hoogste trede bevoegd zijn te certificeren. Al zien ze bij Normec op dat niveau nog weinig extra aanvragen binnen komen. Het gros van de bedrijven zijn gecertificeerd of vragen een certificaat aan voor trede 2 of 3.

Een uitgegeven certificaat is drie jaar geldig, maar elk jaar vindt een tussentijdse beoordeling plaats. Dat het de kenmerken van een ladder heeft blijkt uit het feit dat men deze daadwerkelijk kan beklimmen en af kan dalen.

SCL Certificaat producten

De SCL certificering valt uiteen in 4 producten, namelijk: SCL Original certificaat, SCL certificaat, SCL Light statement en de Approved Self Assesment (ASA).

certificaat

jaar 1

jaar 2

jaar 3

Gebruik SCL vragenlijst voor zelf-inventarisatie

SCL Original certificaat

100% audit

100% audit

100% audit

Eigen keuze

SCL certificaat

100% audit

Vervolgaudit 40%

Vervolgaudit 40%

Eigen keuze

Niet-certificaat

 

 

 

 

SCL Light statement

40% audit

Check op actieplan

Check op actieplan

SAQ Extended verplicht

Approved Self Assessment

Sels assessment

Check op actieplan

Check op actieplan

SAQ Extended verplicht

Meer informatie over de SCL en de verschillende producten vind je op : https://www.safetycultureladder.com/ of https://normeccertification.nl/regelingen-en-certificaten/safety-culture-ladder/