BEwerken ONLINE

Brand is niet per definitie failliet

Branden bij bedrijven zijn helaas niet voor 100% uit te sluiten. Wel is het mogelijk de kans op brand aanzienlijk te verkleinen. Burghgraef van Tiel & Partners is gespecialiseerd in het beoordelen van de verzekerbare risico’s die bedrijven lopen en in risicoanalyses waaruit blijkt op welke wijze de risico’s kunnen worden verminderd of zelfs worden weggenomen. Als je niet failliet wilt gaan door een brand is een dergelijke risicoanalyse dus van essentieel belang.

Regelmatig valt in de vakbladen te lezen dat een derde of de helft van de bedrijven die getroffen worden door een grote brand, binnen drie jaar na het ontstaan van de brand failliet gaan. In de meeste gevallen hoeft een bedrijf dat getroffen wordt door een grote brand echter helemaal niet failliet te gaan. Want als een bedrijf failliet gaat ten gevolgde van brand komt dit veelal, omdat enkele zaken niet op orde waren of onderbelicht zijn gebleven. Onderstaande randvoorwaarden zijn hierbij van belang.

Deskundigentaxatie

Zorg voor een goede verzekering voor de opstallen, inventaris, goederen, bedrijfsschade en  opruimingskosten. De basis voor een goede verzekering begint bij een goede taxatie. Zorg er dus voor dat de opstallen en inventaris door een deskundig, erkend en onafhankelijk taxatiebureau worden gewaardeerd. De voorkeur gaat uit naar een deskundigentaxatie op basis van artikel 7:960 BW. Als deze taxatie heeft plaatsgevonden, ligt de waarde van het getaxeerde vast, iets wat een essentieel onderdeel is bij een goede schadeafhandeling. Een deskundigentaxatie heeft een bepaalde geldigheidsduur, veelal drie tot zes jaar. Dit betekent dat deze taxatie regelmatig moet worden herhaald om onderverzekering te voorkomen. Doet u een grote investering? Vergeet niet om dit direct te melden bij uw verzekeraar. Doet u dat niet, ook dan riskeert u onderverzekering. Heeft u dit op orde en u heeft schade, dan is er geen onderverzekeringsregel van toepassing en wordt de schade uitbetaald op basis van de getaxeerde waarde. Als bij schade daarentegen blijkt dat bepaalde onderdelen te laag zijn verzekerd, dan kan een bedrijf door de lagere uitkering inderdaad failliet gaan.

Bedrijfsschadebelang en uitkeringstermijn

Zorg dat een deskundige het juiste bedrijfsschadebelang en de juiste uitkeringstermijn vaststelt. Wij zien helaas regelmatig dat het bedrijfsschadebelang te laag is verzekerd. Het bepalen van het bedrijfsschadebelang is specialistisch werk dat door iemand met verstand van zaken gedaan moet worden. Als het opgegeven belang namelijk te laag is, dan zal de uitkering bij schade ook lager uitvallen dan het bedrijf nodig heeft, waardoor het bedrijf in financiële moeilijkheden kan komen. Het is dus een onderwerp dat niet onderschat moet worden.

Ook zien wij regelmatig dat de uitkeringstermijn te rooskleurig is ingeschat. Als een bedrijf wordt getroffen door een grote brand, zullen eerst de schadeoorzaak en omvang moeten worden vastgesteld. Deze periode kan soms veel tijd in beslag nemen. Daarna begint de sloopperiode van het beschadigde deel en soms zal er ook een grondsanering moeten plaatsvinden. Deze periode kan maanden in beslag nemen waarna er ook nog moet worden herbouwd. Dit herbouwen mag pas nadat de nieuwe vergunningen zijn afgegeven. De doorlooptijd tot het moment waarop het bedrijf weer is opgebouwd kan wel 12-18 maanden in beslag nemen. En nadat het bedrijf weer up and running is, zullen ook de klanten weer terug moeten komen. Helaas wijst de praktijk uit dat veel ondernemers een te korte termijn voor de uitkering hanteren. Als wij samen met de ondernemer bepalen welke uitkeringsperiode minimaal noodzakelijk is om de gederfde inkomsten te overbruggen, dan komen wij in de meeste situaties uit op 18 tot 24 maanden, terwijl veelal slechts 12 maanden zijn verzekerd. Dit houdt dus in dat de uitkering stopt na 12 maanden. Is het bedrijf dan nog niet in bedrijf, dan kan het dus alsnog failliet gaan.

Om het traject te versnellen kunnen verzekerden overigens een contra-expert inschakelen. De contra-expert is een eigen deskundige waar verzekerden recht op hebben. Het is een schade-expert die de belangen van verzekerden behartigt en die een essentiële schakel vormt in het gehele schadeproces.

Het voorkomen van schade en het verkleinen van de schade omvang

Het is achteraf gezien altijd makkelijk om zeggen dat we de schade ook hadden kunnen voorkomen. Daarom zeggen wij het vooraf: Burghgraef van Tiel & Partners is erin gespecialiseerd om risicofactoren te elimineren en hiermee schade te voorkomen. Als het niet lukt om risicofactoren te elimineren, gaan wij beoordelen hoe we de schadeomvang kunnen verkleinen. In de recyclingbranche komt het regelmatig voor dat wij bijvoorbeeld de oppervlakte van de opslag verkleinen of de opslag in zijn geheel verplaatsen. Als het dan mis gaat, dan blijft in ieder geval het machinepark in bedrijf. Wat in deze branche ook speelt zijn de hoge verzekeringspremies. En in bepaalde gevallen is er ook geen risicodrager meer. Mocht er geen risicodrager meer zijn, dan worden er bij schade geen schadepenningen uitgekeerd. Het bedrijf zal bovendien zelf de brandresten moeten opruimen. Als je na een brand niet failliet wilt gaan, dan zul je deze zaken vooraf goed in kaart moeten brengen. Belangrijk hierbij is dat je van tevoren bepaalt wat voor jouw bedrijf acceptabel is: wat kan jouw bedrijf financieel dragen en wat niet.

In de 17 jaar dat Burghgraef van Tiel & Partners bestaat hebben enkele relaties ook grote brandschade gehad. Gelukkig kunnen wij melden dat geen van deze bedrijven  binnen drie jaar na de schadedatum failliet is gegaan. Een bedrijf gaat na brand veelal niet failliet als zijn verzekeringspolis op orde is, als zijn opstallen en inventaris juist zijn gewaardeerd en als het bedrijf bij schade wordt bijgestaan door deskundige experts. Zij kunnen ervoor zorgen dat de bedrijfsactiviteiten weer zo snel als mogelijk op hetzelfde niveau zijn als voor de schade.

Sinds 2018 is Burghgraef van Tiel & Partners onderdeel van de Troostwijk Groep. Binnen de groep hebben wij de beschikking over taxateurs, schade-experts en onderzoekers. Voor meer informatie, zie www.risicoinspecties.nl en www.troostwijk.nl.