Provinciale CE plannen

Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie aan te jagen, te ondersteunen en een onderdeel hiervan uit te maken. Een overgroot deel van de provincies hebben een analyse van de huidige situatie, de doelstellingen en de weg naar een Circulaire Economie vormgegeven in een plan.

Wij hebben als branchevereniging dan ook de beschikbare plannen van verschillende provincies bij elkaar gezocht en stellen deze graag ter beschikking.


Drenthe roadmap_circulair_drenthe_2050_web
Flevoland meerjarenstrategie
Gelderland 191125_Circulaire_Atlas
Groningen Uitvoeringsprogramma_atWork_2020-2023
kansenkaart-10-05-2021 Provincies - IPO
Noord Holland Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025
NoordBrabant Circulaire Atlas
Utrecht Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050, april 2021
Overijssel uitvoeringsprogramma_circulaire_economie_2020-2023
Zuid Holland circulair samenversnellen
Document Limburg G-20-055 Statenvoorstel Beleidskader Circulaire Economie 2.0