Monsters voor onderzoek

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit eist dat bouwstoffen die in de bodem worden toegepast voldoen aan criteria voor uitloging en samenstelling. De criteria van het Besluit bodemkwaliteit zijn gebaseerd op een afweging tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor bescherming van de bodem en de toepasbaarheid van stoffen.

Of aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit is voldaan is te controleren aan de hand van de bewijsmiddelen, zijnde de erkende kwaliteitsverklaring (het certificaat) of een partijkeuring.
Een certificaat als zodanig is alleen goed te verifieren indien daarbij ook weegbonnen worden overlegd. Op de weegbonnen moet een verwijzing naar het certificaat zijn opgenomen. Daarmee is de weegbon nog belangrijker dan het certificaat zelf.
Een partijkeuring is een volledig verslag van monsterneming, monstervoorbehandeling, analyses en toetsing van een afgebakende partij bouwstoffen. Het rapport is het bewijsmiddel.
Naast genoemde bewijsmiddelen kent het Besluit bodemkwaliteit de fabrikant-eigenverklaring (FEV). Voor granulaten zal dit type bewijsmiddel naar verwachting niet vaak worden gebruikt.

Of een bedrijf in bezit is van een actueel certificaat is te verifieren op de websites van Stichting Bouwkwaliteit en Stichting KOMO.

De brekerleden van BRBS Recycling zijn alle gecertificeerd conform het Besluit bodemkwaliteit (BRL 2506).