Gevaarlijke stoffen foto

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen als thema van jaarcongres Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

Op donderdag 2 november 2023 organiseert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar jaarlijkse congres. Dit jaar staat dat in het teken van werken met gevaarlijke stoffen. Het congres richt zich richt tot de KAM-deskundigen van afval- en recyclingbedrijven. Maar ook HR-medewerkers en leidinggevenden zijn welkom.

Waarom dit onderwerp?

Het doel van dit jaarcongres is het vergroten van de kennis over de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te beschermen. Een belangrijk onderwerp. Het gaat hierbij om het inzamelen en verwerken van gevaarlijke stoffen en stoffen die vrijkomen bij onze handelingen. Denk daarbij aan biologische agentia, fijn stof, asbestvezels, dieselmotoremissies, vliegas, kwartsstof, vrijkomende gassen, organische oplosmiddelen en stoffen die worden ingeleverd bij de milieustraat.

Het jaarcongres geeft aandacht aan:

• De gevaren bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen
• De rol van KAM-deskundigen bij het voorkomen van deze gevaren
• Het inschatten van de gevaren en inzicht in de te treffen maatregelen
• Een stappenplan om met het onderwerp binnen de eigen organisatie aan de slag te gaan
• Handhaving door Nederlandse Arbeidsinspectie bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Keynotesprekers & zelf aan de slag

Een veiligheidsdeskundige en een handhaver komen aan het woord en de deelnemers gaan ook zelf aan de slag. In de tweede helft van de middag gaan zij, onder begeleiding van ervaren deskundigen, starten met het opstellen van een plan van aanpak voor het eigen bedrijf. Deze werkwijze kent 4 onderdelen:

1. Inventariseren van het soort gevaarlijke stoffen, de aard ervan en de hoeveelheden
2. Herkennen van de gevaaraspecten en blootstelling aan gevaarlijke stoffen
3. Verkennen van maatregelen die de gevaren beheersen
4. Opstellen van stappenplan om de maatregelen in te voeren

Praktische informatie

Op 2 november 2023 tussen 12:00 en 17:00 uur vindt het StAA-jaarcongres plaats bij Van der Valk Zaltbommel. Er wordt gezorgd voor een lunch en voldoende netwerkmogelijkheden.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan door een mail te sturen naar info@arbocatalogusafvalbranche.nl o.v.v. naam, bedrijfsnaam, functie en e-mailadres en ‘Aanmelding StAA-jaarcongres’ in de onderwerpregel.