CEN TC 351 Milieu

Op Europees niveau wordt gewerkt aan normen voor milieuaspecten van bouwstoffen. CEN TC 351 ontwikkelt deze normen, daarbij gebruik makend van zoveel mogelijk bestaande methoden. Het betreft vooral testmethoden, normen voor monstervoorbehandeling en monsterneming en analyse van milieu-eigenschappen. Er is gekozen voor een 'horizontale aanpak'. Dat wil zeggen dat er zoveel mogelijk gebruik zal worden gemaakt van één testmethode voor alle materialen.
Nederland speelt een belangrijke rol in dit project, mede omdat Nederland al ver is met de ontwikkelingen op dit gebied.