CEN TC 154 Korrelvormige materialen

CEN TC 154 Is verantwoordelijk voor de Europese ontwikkeling van normen voor korrelvormige materialen. Onder CEN TC 154 werkt een aantal Subcommittees (SC's), die de afzonderlijke deelonderwerpen behandelen.
SC1 Toeslagmaterialen voor mortel
SC2 Toeslagmaterialen in beton
SC3 Bitumineus gebonden materialen
SC4 Hydraulische- en ongebonden materialen
SC5 Lichtgewicht materialen
SC6 Testmethoden
Soms worden door de SC's taakgroepen (TG) ingesteld, die deelonderwerpen behandelen.
BRBS Recycling is lid van de Nederlandse spiegelgroepen van TC 154, SC2, SC4 en SC6. Daardoor heeft zij direct invloed op de ontwikkeling van de normen.
De FIR is agendalid van TC 154.