BEwerken ONLINE

Kunstgrasvelden recyclen tot hoogwaardige nieuwe producten

De nieuwe fabriek van GBN-AGR voor het recyclen van kunstgrassportvelden is inmiddels volledig operationeel. Vlak voor de zomer werd gestart met de verwerking van velden die dit jaar het einde van hun levensduur hebben bereikt. Het recyclingproces is vrijwel 100% circulair met als eindresultaat drie gecertificeerde nieuwe grondstoffen. GBN-AGR is een joint venture van GBN , Antea Sport, EdelGrass, Ten Cate Grass Group, CSC Sport, Greenfields , Domo Sports Grass en Sport and Leisure group

De recyclingfabriek van GBN-AGR heeft een plek gekregen in de circulaire cluster van het Westelijk Havengebied Amsterdam. Op het terrein, met een oppervlakte van 30.000 m2, vindt het volledige proces van kunstgrasmat tot hoogwaardige eindproducten plaats. Dit voorkomt tussenopslag op andere locaties of transport naar het buitenland. De fabriek beschikt over voldoende capaciteit om de volledige jaarlijkse hoeveelheid end-of-life kunstgrassportvelden in Nederland te verwerken. Het gaat om circa 200 velden die na tien jaar niet meer de vereiste sporttechnische kwaliteiten hebben. Tot voor kort belandden deze op een grote afvalberg, bij gebrek aan een verantwoorde duurzame verwerkingsvoorziening.


100% gerecyclede producten
In het recyclingproces worden zand en rubber uit de kunstgrasmatten geschud en vervolgens gescheiden en gewassen om als zuivere grondstoffen hun volledige waarde terug te krijgen. De matten zelf worden versnipperd en verwerkt tot het zogenoemde recycled turf agglomeraat (RTA). Het schone zand is opnieuw geschikt als infill in kunstgrassportvelden of bijvoorbeeld als drainagezand. De gereinigde rubberkorrels vinden hun weg vooral naar de industrie en het RTA leent zich goed voor uiteenlopende kunststoftoepassingen. 

Alle drie gerecyclede producten zijn gecertificeerd. Het zijn hoogwaardige grondstoffen met een hoge milieuwaarde en een marktconforme prijs. Het productieproces zelf is door Kiwa gecertificeerd en wordt jaarlijks gecontroleerd.