Swill

Swill

Er zijn meerdere soorten organisch afval, zoals GFT, bermgras, maar ook Swill. GFT staat voor Groente-, Fruit- en Tuinafval, wat al duidelijk maakt waar uit dit bestaat.
Swill is bedrijfsafval dat bestaat uit voedselresten uit restaurants en keukens. Bij Swill horen bijvoorbeeld de volgende afvalstromen: groente, fruit en aardappelen, vlees en vis, vetten (niet frituurvet), eierschalen, sauzen en soepen, friet, melk, pap, koffiedrab, gekookte etensresten, keukenafval. Vaak betreft het afvalstromen van dierlijke oorsprong. Gezien de samenstelling ligt er een verband met de Verordening dierlijke bijproducten. De ontstane digistaat (opgewerkt tot compost) moet voldoen aan de eisen van het Uit-voeringsbesluit meststoffenwet.
Vroeger werd Swill nog wel ingezet als diervoeder, maar gezien de hygiënische en dierge-zondheidsaspecten is dit niet meer gangbaar. Volgens LAP3 is de minimum verwerkings-standaard composteren of vergisting (en energieopwekking).