Logo MRPI

MRPI(r)

MRPI (r) staat voor Milieu Relevante productinformatie. MRPI (r) is een set van gevalideerde informatie over de duurzaamheid van bouwproducten. Deze informatie wordt vastgelegd in de Nationale Milieudatabase (NMD).

De Stichting Milieu Relevante Product Informatie (MRPI (r)) beheert dit erkend systeem in samenwerking met de rijksoverheid en is opgericht om eenduidig ​​en helder te communiceren over de milieuaspecten van bouwproducten. Dit gebeurt op basis van de methodiek van de levenscyclusanalyse (LCA), die in nationale en Europese normen is vastgelegd. Met een LCA worden op wetenschappelijke wijze duurzaamheidsaspecten van product geanalyseerd. De stichting MRPI (r) vereist dat door fabrikanten aangedragen LCA's worden getoetst en gecontroleerd door geautoriseerde toetsers. Na goedkeuring kunnen de gegevens in de NMD worden opgenomen. Met de NMD data kunnen betrouwbare milieuprestatieberekeningen worden uitgevoerd van gebouwen of werken.