Fluff

Fluff

Onder fluff wordt meestal verstaan een secundaire brandstof bestaande uit kleine stukjes papier, plastic, hout, textiel etc. die nog herkenbaar zijn. Fluff wordt geproduceerd uit gemengd afval nadat een sortering heeft plaats gevonden. Fluff is een droog, brandbaar, hoogcalorisch en zeer luchtig materiaal. Er kunnen aanvullende bewerkingen zijn toegepast zoals droging en verwijdering van ongewenste bestanddelen zoals metalen en PVC.