Chemische recycling

Chemische Recycling

Chemische recycling is het omvormen van afvalstoffen tot monomeren of tot basisstoffen voor nieuwe chemicaliën, kunststoffen of brandstoffen. Kunststoffen, maar ook bijvoorbeeld hout en papier kunnen hiervoor in aanmerking komen. Een monomeer is een relatief eenvoudig organisch molecuul dat als basis kan dienen voor vele soorten, breed inzetbare, chemische verbindingen (zoals polymeren). Vormen van chemische recycling zijn: - Oplossen van polymeren (solvolyse) - Depolymerisatie - Pyrolyse (verhitten zonder zuurstof) tot nafta (grondstof voor kraakprocessen) - Vergassen tot syngas (product bestaande uit waterstof en koolmonoxide)