Elektronische begeleidingsbrief voor recyclingsector een feit

Op 4 februari heeft ​TLN-voorzitter Arthur van Dijk tijdens het Congres Transport van Afval de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) gepresenteerd . Met de EBA kunnen bedrijven in de afval- en r...

Lees meer

EénVandaag TAG reportage

Het nieuws- en actualiteiten programma besteedde aandacht aan de merkwaardige situatie met betrekking tot teerhoudend asfalt (TAG). Door rijksoverheid is beleid gericht op het reinigen van TAG, maar v...

Lees meer

Recyclingsymposium 2013

Woensdagochtend 18 september 2013 organiseren BRBS Recycling en Federatie Hergebruik Grondstoffen in samenwerking met Recycling Magazine Benelux het Recyclingsymposium 2013 “Groene groei: recycling al...

Lees meer
Vice-voorziter Mark Kuijken bedankt Jan Schuttenbeld

Jan Schuttenbeld neemt afscheid, Ton van der Giessen nieuwe voorzitter BRBS Recycling

Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 april 2013 heeft Jan Schuttenbeld officieel afscheid genomen als voorzitter en bestuurslid van BRBS Recycling. De vereniging is Jan veel dank verschuldigd v...

Lees meer
Europarlementariër Bas Eickhout (l), Ruurd van Schaik, Hoofd engineering VAR (m) en Ariane van Burg, Raadslid GroenLinks Apeldoorn (r) bij vergistingsinstallatie van de VAR

Europarlementariër Bas Eickhout op bezoek

Ondanks dat Europarlementariër Bas Eickhout wel wist dat Nederlandse recyclingbedrijven voorop lopen, had hij niet gedacht dat recyclingbedrijven ‘zo ver gingen’. Alleen daarom al zijn dit soort werkb...

Lees meer
Breker met GPS

Brekersector transparanter en meer producten eenvoudig onder één certificaat

De nieuwe BRL 2506 versie 2013 is door SBK geaccepteerd. Dit betekent dat de weg open ligt voor aanbieding aan de Europese Commissie. De BRL zal per 1 juli 2013 van kracht worden, waarna brekerbedrijv...

Lees meer