BRBS Recycling maakt gestage groei door


belangenbehartiging nodig, meer dan ooit
De brancheorganisatie van recyclingbedrijven BRBS Recycling maakt een gestage groei door. Logisch gevolg van alle aandacht voor recycling in de transitie naar de circulaire economie en andere duurzaamheidsinitiatieven? Nee, oorzaak en gevolg zijn namelijk omgekeerd. En nog steeds is belangenbehartiging gericht op duurzaamheid en recycling van groot belang, hetgeen ook door steeds meer recyclingbedrijven wordt gezien. Dat recycling, als onlosmakelijk onderdeel van duurzaamheid, hoog op de politieke agenda staat, is een prachtige resultaat. Wel bergen alle activiteiten rondom de transitieagenda’s en het Grondstoffenakkoord het gevaar van een vlucht vooruit (2050) in zich en worden belangrijke korte termijn doelstellingen uit het oog verloren. Het behalen van de VANG-doelstellingen, die de link vormen tussen het nu en 2030 en 2050, is van wezenlijk belang om hierna weer een volgende stap in de transitie naar de circulaire economie te kunnen maken.